fbpx
Adres: ul. Kochanowskiego 18, 35-208 Rzeszów | email:biuro@fundacjakrokkuzdrowiu.pl

Leka­rze

lek. med. Mar­ta Szczy­gieł-Łyko
Pedia­tra

lek. med. Krzysz­tof Gałusz­ka
Gine­ko­log – położ­nik

Zakres usług:

  • kon­sul­ta­cja gine­ko­lo­gicz­na (w tym USG)
  • kon­sul­ta­cja położ­ni­cza
  • pobra­nie cyto­lo­gii
  • prze­dłu­że­nie recep­ty
  • USG I/II/III try­mestr
  • moni­to­ro­wa­nie owu­la­cji
  • prze­dłu­że­nie E‑ZLA
Zamknij